Klíčová Iva
sólový zpěv, sborový zpěv

Adresa:
Základní umělecká škola Moravská Třebová
Zámecké nám. č.o. 1, č.p. 185
Moravská Třebová, 571 01

Telefon: +420 464 608 208