PDF Tisk Email

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace 2019

Základní umělecká škola Moravská Třebová    
     
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019  
     
1. Finanční prostředky příspěvkové organizace a zřizovatele:  
(mimo finanční prostředky státního rozpočtu a ostatní dotace a projekty)  
     
návrh rozpočtu na rok 2019 (v tis. Kč)  
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele 1 205  
Výnosy doplňkové činnosti 0  
Ostatní výnosy 850  
Výnosy  CELKEM 2 055  
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele 1 205  
Náklady doplňkové činnosti 0  
Ostatní náklady 850  
Náklady  CELKEM 2 055  
     
     
2. Neivestiční dotace podléhající finančnímu vypořádání s KÚ Pardubického kraje:
(včetně dotací na rozvojové programy označené UZ…)    
     
návrh rozpočtu na rok 2019 (v tis. Kč)  
Výnosy 8 734  
Náklady 8 734  
     
     
3.ostatní dotace a projekty:    
(např. dotace z ÚP, EU - finanční prostředky daného roku)    
     
návrh rozpočtu na rok 2019 (v tis. Kč)  
Výnosy 650  
Náklady 650  
     
     
V Moravské Třebové dne: 29.11. 2018 Mgr. Pavel Vaňkát
  razítko a podpis   
  stat. zástupce organizace
     
Zveřejněno dne: 30.11. 2018    
     
     

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace 2020 - 2021

Základní umělecká škola Moravská Třebová    
     
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace 2020 - 2021
     
1. Finanční prostředky příspěvkové organizace a zřizovatele:  
(mimo finanční prostředky státního rozpočtu a ostatní dotace a projekty)  
     
výnos/náklad (v tis. Kč) rok 2020 rok 2021
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele 1 205 1 205
Výnosy doplňkové činnosti 0 0
Ostatní výnosy 870 870
Výnosy  CELKEM 2 075 2 075
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele 1 205 1 205
Náklady doplňkové činnosti 0 0
Ostatní náklady 870 870
Náklady  CELKEM 2 075 2 075
     
     
2. Neivestiční dotace podléhající finančnímu vypořádání s KÚ Pardubického kraje:
(včetně dotací na rozvojové programy označené UZ…)    
     
výnos/náklad (v tis. Kč) rok 2020 rok 2021
Výnosy 9 170 9 629
Náklady 9 170 9 629
     
     
3.Ostatní dotace a projekty:    
(např. dotace z ÚP, EU - finanční prostředky daného roku)    
     
výnos/náklad (v tis. Kč) rok 2020 rok 2021
Výnosy 650 0
Náklady 650 0
     
     
V Moravské Třebové dne: 29.11. 2018 Mgr. Pavel Vaňkát
  razítko a podpis   
  stat. zástupce organizace
     
Zveřejněno dne: 30.11.2018