PDF Tisk Email

 

Odborná kvalifikace

 

Učitelé odborných uměleckých předmětů v Základní umělecké škole Moravská Třebová mají odpovídající

odbornou kvalifikaci, která přísluší charakteru vyučovaného uměleckého předmětu /střední umělecké

vzdělání, konzervatoř, vysokoškolské vzdělání/.