PDF Tisk Email
Základní umělecká škola Moravská Třebová    
     
Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020    
     
1. Finanční prostředky příspěvkové organizace a zřizovatele:  
(mimo finanční prostředky státního rozpočtu a ostatní dotace a projekty)  
     
rozpočet na rok 2020 (v tis. Kč)  
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele 1 000  
Výnosy doplňkové činnosti 0  
Ostatní výnosy 905  
Výnosy  CELKEM 1 905  
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele 1 000  
Náklady doplňkové činnosti 0  
Ostatní náklady 905  
Náklady  CELKEM 1 905  
     
     
2. Neivestiční dotace podléhající finančnímu vypořádání s KÚ Pardubického kraje:
(včetně dotací na rozvojové programy označené UZ…)    
     
rozpočet na rok 2020 (v tis. Kč)  
Výnosy 10 300  
Náklady 10 300  
     
     
3.ostatní dotace a projekty:    
(např. dotace z ÚP, EU - finanční prostředky daného roku)    
     
rozpočet na rok 2020 (v tis. Kč)  
Výnosy 0  
Náklady 0  
     
   Mgr. Pavel Vaňkát  
V Moravské Třebové dne: 30.12. 2019 ……………………………….
  razítko a podpis   
  stat. zástupce organizace

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Základní umělecká škola Moravská Třebová    
     
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace 2021 - 2022  
     
1. Finanční prostředky příspěvkové organizace a zřizovatele:  
(mimo finanční prostředky státního rozpočtu a ostatní dotace a projekty)  
     
výnos/náklad (v tis. Kč) rok 2021 rok 2022
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele 1 000 1 000
Výnosy doplňkové činnosti 0 0
Ostatní výnosy 905 905
Výnosy  CELKEM 1 905 1 905
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele 1 000 1 000
Náklady doplňkové činnosti 0 0
Ostatní náklady 905 905
Náklady  CELKEM 1 905 1 905
     
     
2. Neivestiční dotace podléhající finančnímu vypořádání s KÚ Pardubického kraje:
(včetně dotací na rozvojové programy označené UZ…)    
     
výnos/náklad (v tis. Kč) rok 2021 rok 2022
Výnosy 10 820 10 360
Náklady 10 820 10 360
     
     
3.Ostatní dotace a projekty:    
(např. dotace z ÚP, EU - finanční prostředky daného roku)    
     
výnos/náklad (v tis. Kč) rok 2021 rok 2022
Výnosy 0 0
Náklady 0 0
     
   Mgr. Pavel Vaňkát  
V Moravské Třebové dne: 30.12.2019 ……………………………….
  razítko a podpis   
  stat. zástupce organizace