PDF Tisk Email

 

Hudební obor

 

Posláním hudebního oboru ZUŠ je poskytnout žákům, kteří projevili potřebné předpoklady a zájem o studium hudby, základy odborného vzdělání  a vychovat z nich zaujaté hudebníky, kteří by se dovedli ve svém životě i v životě společnosti uplatnit v tom či onom žánru jako amatéři nebo budoucí profesionálové. Vychovat mladého člověka schopného vlastního pěveckého nebo instrumentálního projevu, s rozvinutou schopností proniknout do výrazu a struktury hudebního díla, s určitým měřítkem hodnot, s nímž v hudbě přistupuje, s vědomím, že i v umění jsou tyto hodnoty výsledkem cílevědomé a ukázněné práce.

Tato výchova se uskutečňuje v řadě odborných předmětů, aktivním provázáním hudby prohlubují a rozšiřují  hudební znalosti a dovednosti, jež získává žák ve všeobecné hudební výchově.

Průpravu k vlastnímu studiu na hudebním oboru ZUŠ představuje přípravná hudební výchova, kde se hravým způsobem ověřují a upevňují předpoklady a zájem žáků pro toto studium a v instrumentálních nebo pěveckých skupinách zjišťují oprávněnost volby hlavního předmětu.

V hlavním oboru se učí žáci zvládnout technické a výrazové prostředky zvoleného nástroje nebo zpěvu tak, aby se jim stal prostředníkem k vyjádření hudebních myšlenek. Seznamují se postupně s hodnotnou literaturou svého oboru, cvičí se v pohotovosti ve čtení z listu, upevňují svou paměť a své nástrojové a pěvecké dovednosti.

Důležitou složkou výchovy každého hudebníka je průprava k souhře ať již jde o hru v souboru, orchestru, komorní hru, sborový nebo komorní zpěv. Tyto disciplíny navazují organicky na hlavní předmět.

Hudební poznatky a prožitky získané v jednotlivých předmětech hudebního oboru ZUŠ integruje a třídí hudební nauka, jejímž hlavním posláním je vychovat z žáků hudbymilovného a kulturního člověka.

 

klavír

cembalo

keyboard

zobcová flétna

příčná flétna

klarinet

saxofon

bicí

 

 

trubka

křídlovka

trombon

viola

housle

klasická kytara

sólový zpěv

sborový zpěv

 

Fotografie hudební obor

Fotografie hudební obor

 

 

foto01 foto02 foto03 foto04 foto05 foto06.JPG
foto07 foto09 foto10 foto12.JPG foto13.JPG foto14.JPG
foto15.JPG foto16.JPG foto18 foto19 foto20.JPG foto21