PDF Tisk Email

 

Výtvarný obor

 

Výtvarný obor základní umělecké školy se obrací ke všem dětem a mladým lidem, kteří projevují zájem o výtvarné vzdělání. V základním studiu usiluje o to, aby žák podle svých schopností získával hlubší náhled na okolní svět a na sebe sama a dokázal ho výtvarně vyjádřit.

Výuka staví na dvou procesech. První proces rozvíjí výtvarné cítění a myšlení žáků, které je základem výtvarné komunikace. V druhém procesu převažuje výchovný aspekt – vcítění se, prožívání a uvažování v duchu principů humanity.

Výuka probíhá v přípravném stupni studia - ve věku 5 až 7 let, kam lze výjimečně zahrnout i žáky mladší, v I. stupni základního studia - ve věku 7 až 14 let a v II. stupni základního studia - obvykle ve věku 14 až 18 let.

Přípravná výtvarná výchova podporuje každé, i méně disponované dítě, rozvíjí u něho různé stránky dětské tvořivosti, které výtvarný projev doplňují o projev slovní, dramatický, hudební či pohybový.

Základní studium I. stupně podporuje plynulý vývoj žáků od dětského spontánního projevu a hravé experimentace k promyšlené tvorbě dospívajících. Roste důraz na vcítění se, na uvědomování si svých pocitů a reakcí a na tvořivé výtvarné myšlení. Studium I. stupně uzavírá závěrečná práce.

Základní studium II. stupně reaguje na dospívání žáků a z něho pramenícího porovnávání vlastní identity ve vztahu k okolnímu světu. Žáci si vybírají směr, který odpovídá jejich zaměření. Studijní činnost vyvažují volnou tvorbou, pro niž si volí vlastní téma a řeší jeho obsah osobitou výtvarnou formou. Studium II. stupně rovněž uzavírá závěrečná práce.

Podle zájmů žáků a výtvarné orientace učitele lze uplatnit i jednu z forem studijního programu věnovaného materiálu a jeho zpracování – keramiku, textilní tvorbu, grafiku, fotografování a filmovou tvorbu. Program je určen jak žákům I. stupně, tak i II. stupně.

Fotografie Výtvarný obor

Fotografie Výtvarný obor

foto01.JPG foto02 foto03 foto04 foto05 foto06
foto07 foto08 foto09.JPG foto10.JPG foto11 foto11.JPG
foto12.JPG foto13.JPG foto14.JPG foto15.JPG foto16.JPG foto17
foto17.JPG foto18.JPG foto19.JPG foto20.JPG foto21.JPG foto22.JPG
foto23 foto24.JPG foto25.JPG foto26.JPG foto27.JPG foto28.JPG