PDF Tisk Email

 

Taneční obor

 

Taneční obor ZUŠ podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí. Probouzením smyslu pro krásu tance a harmonii spolu s rozvíjením tvůrčích schopností prohlubuje taneční výchova duševní život člověka a ovlivňuje utváření jeho hlubších vztahů k životu i jeho okolí. Poskytuje žákům odborné vzdělání, které jim umožňují uplatnit se jako tanečníci v souborech zájmové umělecké činnosti.

Tanec je jako neverbální vyjadřovací prostředek projevem rozmanitým, mnohotvárným, bohatým a proměnlivým ve formě i obsahu. Upevňuje správné držení těla a pohyblivou techniku žáka a současně pěstuje jeho vnitřní citlivost, vnímavost, představivost, hudební a prostorové cítění.

Výuka TO v ZUŠ se člení na přípravné studium (možno i pro děti předškolního věku), I. a II. stupeň základního studia.

Úkolem přípravné taneční výchovy je kultivovat přirozený dětský projev formou pohybových her a hravých cvičení a ověřit předpoklady jednotlivých dětí pro zvládnutí dalších stupňů výuky.

Výuka na  I. stupni je zaměřena na rozvíjení a upevňování správného držení těla, zvyšování celkové pohyblivosti, pružnosti, obratnosti a koordinace, na rozvíjení prostorového a hudebního cítění. Je vyučováno těmto předmětům: taneční průprava, současný tanec, lidový tanec, klasická taneční technika a taneční praxe.

Výuka na II. stupni je zaměřena k dokonalejšímu zvládnutí taneční techniky a klade důraz na osobitý taneční projev v některých z uvedených hlavních vyučovacích předmětů.

Předměty II. stupně jsou: současný tanec, lidový tanec, klasický tanec, historický tanec, taneční praxe, práce v souboru.

Podle specializace učitele a zájmu žáků se výuka zaměřuje na některý z těchto předmětů jako předmět hlavní.

Fotografie Taneční obor

Fotografie Taneční obor

foto01.JPG foto02 foto03.JPG foto04.JPG foto05.JPG foto06.JPG
foto07.JPG foto08.JPG foto09.JPG foto10.JPG foto11.JPG foto12.JPG
foto13 foto14 foto15.JPG foto16.JPG