PDF Tisk Email

 

Taneční obor

 

Taneční obor ZUŠ podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí. Probouzením smyslu pro krásu tance a harmonii spolu s rozvíjením tvůrčích schopností prohlubuje taneční výchova duševní život člověka a ovlivňuje utváření jeho hlubších vztahů k životu i jeho okolí. Poskytuje žákům odborné vzdělání, které jim umožňují uplatnit se jako tanečníci v souborech zájmové umělecké činnosti.

Tanec je jako neverbální vyjadřovací prostředek projevem rozmanitým, mnohotvárným, bohatým a proměnlivým ve formě i obsahu. Upevňuje správné držení těla a pohyblivou techniku žáka a současně pěstuje jeho vnitřní citlivost, vnímavost, představivost, hudební a prostorové cítění.

Výuka TO v ZUŠ se člení na přípravné studium (možno i pro děti předškolního věku), I. a II. stupeň základního studia.

Úkolem přípravné taneční výchovy je kultivovat přirozený dětský projev formou pohybových her a hravých cvičení a ověřit předpoklady jednotlivých dětí pro zvládnutí dalších stupňů výuky.

Výuka na  I. stupni je zaměřena na rozvíjení a upevňování správného držení těla, zvyšování celkové pohyblivosti, pružnosti, obratnosti a koordinace, na rozvíjení prostorového a hudebního cítění. Je vyučováno těmto předmětům: taneční průprava, současný tanec, lidový tanec, klasická taneční technika a taneční praxe.

Výuka na II. stupni je zaměřena k dokonalejšímu zvládnutí taneční techniky a klade důraz na osobitý taneční projev v některých z uvedených hlavních vyučovacích předmětů.

Předměty II. stupně jsou: současný tanec, lidový tanec, klasický tanec, historický tanec, taneční praxe, práce v souboru.

Podle specializace učitele a zájmu žáků se výuka zaměřuje na některý z těchto předmětů jako předmět hlavní.

Fotografie Taneční obor

Fotografie Taneční obor

foto01.JPG foto02 foto03.JPG foto04.JPG foto05.JPG foto06.JPG
foto07.JPG foto08.JPG foto09.JPG foto10.JPG foto11.JPG foto12.JPG
foto13 foto14 foto15.JPG foto16.JPG

Aktualizováno Pátek, 20 Prosinec 2013 09:18