PDF Tisk Email

 

VÝŠE PŘÍSPĚVKU

 

HUDEBNÍ OBOR

Základní umělecká škola Moravská Třebová

Předpřípravný hudební kroužek - děti MŠ

Přípravná hudební výchova s nástrojovou výukou - žáci ZŠ

Nástrojová výuka ve skupince ( + HN, KH )

Individuální nástrojová výuka ( + HN, KH )

Dětský pěvecký sbor

Dětský pěvecký sbor ve spojitosti s dalším hudebním studijním zaměřením

Individuálni nástrojová výuka na podporu talentů /pro žáky navštěvující další hudební obor

Individuálni nástrojová výuka pro potřeby školních orchestrů /pro žáky již navštěvující hudební obor/

- 1.000,-

- 2.500,-

- 1.800,-

- 2.500,-

- 1.500,-

- 0,-

 

- 0,-

 

- 0,-

 

Pobočky – Městečko Trnávka, Kunčina, Třebařov

Přípravná hudební výchova bez nástrojové výuky - žáci ZŠ

Přípravná hudeb. výchova s nástrojovou výukou - žáci ZŠ

Individuální výuka + HN

-    900,-

- 1.800,-

- 1.800,-

                                                                                                                                                                                                           


 

 

TANEČNÍ OBOR

Základní umělecká škola Moravská Třebová

Předpřípravný taneční kroužek - děti MŠ

Přípravné studium - žáci ZŠ

Základní studium I. a II. stupeň

- 1.500,-

- 1.500,-

- 1.500,-

Pobočky – Městečko Trnávka, Kunčina, Třebařov

Přípravné studium - žáci ZŠ

Základní studium I. a II. stupeň

-   900,-

-   900,-

 


 

VÝTVARNÝ OBOR

Základní umělecká škola Moravská Třebová

Předpřípravný výtvarný kroužek – děti MŠ

Přípravné studium - žáci ZŠ

Základní studium I. a II. stupeň

- 1.700,-

- 1.700,-

- 1.700,-

 

Pobočky – Městečko Trnávka, Kunčina, Třebařov

Přípravné studium – žáci MŠ

Přípravné studium - žáci ZŠ

-   900,-

-   900,-

 


 

LITERÁRNĚ – DRAMATICKÝ OBOR

Základní umělecká škola Moravská Třebová

Přípravné studium - žáci ZŠ

Základní studium I. a II. stupeň

- 1.500,-

- 1.500,-

 

Pobočky – Městečko Trnávka, Kunčina, Třebařov

Přípravné studium - žáci ZŠ

-   900,-

 


 

Roční příspěvek na úhradu nákladů spojený s poskytováním vzdělání ve škole se hradí ve dvou splátkách:

1. polovina ročního příspěvku do 30. září stávajícího roku
2. polovina ročního příspěvku do konce února stávajícího roku

                                                                                               

Příspěvek se hradí bankovním převodem, je nutné dodržet variabilní symbol žáka, aby mohla být platba identifikována.