PDF Tisk Email

 

Historie školy

 

Základem vzniku města Moravská Třebová byl kolonizační ruch v polovině 13. století, jmenovitě Boreš z Rýsenburka. Nejstarší písemná zmínka o našem městě je z r. 1267. Nachází se v zakládací listině nedalekého kláštera v obci Koruna. Městská kniha ( jedna z nejstarších na Moravě ) je vedena od r. 1373

Umělecká škola Moravská Třebová prošla podobným vývojem jako většina škol tohoto typu u nás. Z jednooborové poválečné Hudební školy založené roku 1946 se stala Lidová škola umění a později Základní umělecká škola. V roce 1993 přešla do právní subjektivity. Po několikanásobném stěhování spolu s dalšími kulturními institucemi přesídlila na zdejší zámek. Všechny obory – hudební, výtvarný, literárně dramatický a taneční, spadající do její kompetence, se tak rázem ocitly „pod jednou střechou“, což vyřešilo mnoho stávajících organizačních a provozních problémů. Navíc – krásné a inspirativní prostředí pozitivně působí na esteticko-mravní cítění dětí, studentů, ale i ostatního obyvatelstva. Zámecký areál, patřící mezi perly Moravy, převratným způsobem ožil a stal důležitým kulturním centrem. Město Moravská Třebová tak důstojně navazuje na slavnou historii, jejíž základy položil koncem 15. století Ladislav z Boskovic.

 

       

  Stará Liduška 22.11.02 upr                                                                                                    22.11.2002 - Stará budova školy

 

 


Aktualizováno Pátek, 20 Prosinec 2013 09:54