Tisk

 

Přihlášení do ZUŠ


Do základního studia zařazuje uchazeče vedení Základní umělecké školy na základě přijímacího pohovoru, a to na doporučení přijímací komise. Součástí přijímacího pohovoru je talentová zkouška. První termín konání talentových zkoušek bývá  v posledním červnovém týdnu, druhý termín v prvním zářijovém týdnu.

Vedení Základní umělecké školy doporučuje pro přijetí nových žáků červnový termín vzhledem k uvolněným místům po odchodu absolventů jako nejvhodnější. Ani přes snahu vyhovět všem zájemcům nelze v pozdějším termínu vzhledem ke kapacitě jednotlivých oborů zaručit přijetí nových žáků.

Přesné datum konání talentových zkoušek a jejich obsah oznámí škola vyvěšením v prostorách školy, webových stránkách ZUŠ, v místním tisku a veřejných plakátovacích plochách v posledním měsíci školního roku.