Tisk

 

PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ŽÁKŮ

Do přípravného a základního studia zařazuje uchazeče vedení Základní umělecké školy na základě přijímacího pohovoru. Součástí přijímacího pohovoru je talentová zkouška. První termín konání talentových zkoušek bývá  v posledních červnových týdnech, druhý termín v prvním zářijovém týdnu.

Vedení Základní umělecké školy doporučuje pro přijetí nových žáků červnový termín vzhledem k uvolněným místům po odchodu absolventů jako nejvhodnější. Ani přes snahu vyhovět všem zájemcům nelze v pozdějším termínu vzhledem ke kapacitě jednotlivých oborů zaručit přijetí nových žáků.

 

PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

 

Vážení rodiče, přijímání nových žáků pro školní rok 2022/2023 bude probíhat od 13.6. 2022 v kanceláři ředitele školy č. 203, a to v čase od 14.30 hodin do 16.00 hodin.

 

Organizace přijímacích pohovorů

1. Škola přijímá žáky od dovršených 5 let. 

2. Zájemci o studium v ZUŠ Moravská Třebová pro školní rok 2020/2021 se přihlašují vyplněním a odesláním 

    elektronické přihlášky a následným přijímacím pohovorem. 

3. K přijímacímu pohovoru je nutné přijít osobně s dítětem, přinést vytištěnou a podepsanou přihlášku.

4. Nové zájemce o studium eviduje škola u přijímacích pohovorů v protokolu dle výsledku talentové

    přijímací zkoušce.

5. Vedení ZUŠ si vyhrazuje právo odmítnout zájemce o studium i v případě prokázání potřebných

    předpokladů při přijímacím pohovoru, a to z důvodu naplnění jednotlivých oborů školy.

6.  O zařazení žáka k jednotlivým vyučujícím rozhoduje ředitel školy.

Přihlášku pro zájemce naleznete na webových stránkách školy v menu " PRO RODIČE A ŽÁKY".

Aktualizováno Úterý, 19 Říjen 2021 14:45