Vítejte na stránkách Základní umělecké školy v Moravské Třebové
PDF Tisk Email

 

Článek na tento měsíc

 

V letošním školním roce vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR soutěž žáků základních uměleckých škol v sólovém a komorním zpěvu, hře na dechové nástroje, sólové a souborové hře na bicí nástroje a hře smyčcových souborů a orchestrů. Žáci hudebního oboru se pod vedením svých pedagogů jednotlivých studijních zaměření již nyní pilně připravují k soutěžním výkonům. 12. září měli žáci i učitelé ZUŠ Moravská Třebová možnost prezentovat se na akci Přijď se bavit s Charitou Moravská Třebová. Všem účinkujícím děkujeme za spolupráci. I v letošním školním roce probíhá systém plateb pouze elektronickou formou. Tímto prosíme rodiče, aby dodržovali specifické a variabilní symboly a termíny splatnosti úhrady školného. Velice děkujeme za pochopení. Každé studijní zaměření hudebního oboru má od určitého ročníku své specifické plnění kolektivní interpretace, mezi které patří sborový zpěv, orchestrální hra, souborová hra nebo interpretační seminář. Jejich plnění je povinnou součástí základního studijního zaměření a má své zásadní opodstatnění, ať už v podobě prestižních ocenění v soutěžích základních uměleckých škol, která jsou výsledkem letité spolupráce a dlouhodobé přípravy či v dalším hudebním rozvoji žáků v kolektivní interpretaci.Rozvrhy kolektivní interpretace v letošním školním roce budou probíhat v časech: Zpívánky: pondělí: 16:15–17:50h, Hobby Band: středa: 16:35–18:10h, Sborový zpěv: středa: 16:15–17:50h, Jejda Band: čtvrtek: 15:45–17:20h a interpretační seminář: středa: 18:00–18:45h.

 

ZUŠ Moravská Třebová