Obory

Literárně-dramatický obor

Image
Image
Image
Image
Literárně dramatický obor (LDO) ZUŠ je oborem syntetizujícím. Základem výuky jsou tvořivé činnosti dramatické (pohybové, mluvní), přednesové, slovesné a hra s loutkou.
LDO rozvíjí specificky dramatickou múzičnost dětí, umělecké vlohy k divadelní a slovesné činnosti. V tomto oboru se prolínají všechny techniky pohybové, mluvní a hudebně rytmické. Vybavuje žáky potřebnými dovednostmi pro přirozený, kultivovaný a tvořivý výraz.
Studium LDO se dělí na přípravné studium, I. a II. stupeň základního studia. V přípravném studiu se vyučuje dramatické výchově, která se zaměřuje na rozvoj pohybových dispozic a rytmického cítění mluvy i pohybu žáků.

Vyučujeme

1. stupeň žáci se podílejí na vytváření spolupráce v ročníkové skupině, dle individuálních předpokladů se učí samostatně, osobitě, přirozeně a kultivovaně vyjadřovat dramatickou hrou, přednesem, pohybem a vlastním textem.  Vyučovanými předměty jsou: dramatická průprava, dramatika a slovesnost, přednes a práce v souboru.
2. stupeň
vede žáky praktickou průpravou a prací v souboru k samostatné umělecké činnosti amatérské či profesionální. Žáci se zdokonalují v těchto předmětech: dramatika a slovesnost, základy dramatické tvorby, pohyb, dějiny dramatické tvorby, sólový dramatický projev a umělecký přednes, práce v souboru a hudebně hlasová průprava. Výuka v tomto oboru je převážně skupinová, některé předměty jsou vyučovány individuálně.

Pedagogický sbor

Učitelé odborných uměleckých předmětů v Základní umělecké škole Moravská Třebová mají odpovídající odbornou kvalifikaci, která přísluší charakteru vyučovaného uměleckého předmětu /střední umělecké vzdělání, konzervatoř, vysokoškolské vzdělání/.
Alena Kolomá
Alena Kolomá dramatická tvorba a interpretace
+420 464 608 201
Marcela Maděrová
Marcela Maděrovádramatická tvorba a interpretace
+420 464 608 201
Eva Hanzlová
Eva Hanzlováv současné době na mateřské dovolené
+420 464 608 105/106 eva@zusmt.cz

Výše poplatku

Základní umělecká škola Moravská Třebová

Přípravné studium                      - 1.500,-
Základní studium I. a II. stupeň - 1.500,-

Pobočky – Městečko Trnávka, Kunčina, Třebařov, Staré Město

Přípravné studium                      - 900,-
Základní studium I. a II. stupně - 900,-

Roční příspěvek na úhradu nákladů spojený s poskytováním vzdělání ve škole se hradí ve dvou splátkách:

1. polovina ročního příspěvku do 30. září stávajícího roku
2. polovina ročního příspěvku do konce února stávajícího roku

Příspěvek se hradí bankovním převodem, je nutné dodržet variabilní symbol žáka, aby mohla být platba identifikována.

Kontakt

Image
Příspěvková organizace města
Zámecké nám. č.o. 1, č.p. 185
Moravská Třebová
571 01

Partneři školy

Image