Přihlášky

Úplata za vzdělání

Jak uhradit poplatek

Roční příspěvek na úhradu nákladů spojený s poskytováním vzdělání ve škole se hradí ve dvou splátkách:

1. polovina ročního příspěvku do 30. září stávajícího roku
2. polovina ročního příspěvku do konce února stávajícího roku

Příspěvek se hradí bankovním převodem, je nutné dodržet variabilní symbol žáka, aby mohla být platba identifikována.

Hudební obor

Základní umělecká škola Moravská Třebová

Přípravné studium s nástrojovou výukou      - 2500,-
Nástrojová výuka ve skupince 2-4 žáků        - 1800,-
Individuální nástrojová výuka I. a II. stupně   - 2500,-
Dětský pěvecký sbor                                         - 1500,-
Dětský pěvecký sbor ve spojitosti s dalším hudebním studijním zaměřením                                                - 0,-
Individuálni nástrojová výuka na podporu talentů /pro žáky navštěvující další hudební obor/                 - 0,-
Individuálni nástrojová výuka pro potřeby školních orchestrů /pro žáky již navštěvující hudební obor/ - 0,-


Pobočky – Městečko Trnávka, Kunčina, Třebařov, Staré Město

Přípravné studium bez nástrojové výuky pro žáky MŠ a ZŠ     - 900,-
Přípravné studium s nástrojovou výukou pro žáky MŠ a ZŠ   - 1800,-
Individuální výuka I. a II. stupně                                                    - 1800,-

Roční příspěvek na úhradu nákladů spojený s poskytováním vzdělání ve škole se hradí ve dvou splátkách:

1. polovina ročního příspěvku do 30. září stávajícího roku
2. polovina ročního příspěvku do konce února stávajícího roku

Příspěvek se hradí bankovním převodem, je nutné dodržet variabilní symbol žáka, aby mohla být platba identifikována.

Literárně dramatický obor

Základní umělecká škola Moravská Třebová

Přípravné studium                                           - 1.500,-
Základní studium I. a II. stupeň                     - 1.500,-

Pobočky – Městečko Trnávka, Kunčina, Třebařov, Staré Město

Přípravné studium                                             - 900,-
Základní studium I. a II. stupně                         - 900,-

Taneční obor

Základní umělecká škola Moravská Třebová

Přípravné studium pro žáky MŠ a ZŠ           - 1.500,-
Základní studium I. a II. stupeň                     - 1.500,-

Pobočky – Městečko Trnávka, Kunčina, Třebařov

Přípravné studium pro žáky MŠ a ZŠ            - 900,-
Základní studium I. a II. stupeň                       - 900,-

Výtvarný obor

Základní umělecká škola Moravská Třebová

Přípravné studium pro žáky MŠ a ZŠ         - 1.700,-
Základní studium I. a II. stupeň                     - 1.700,-
    
 
Pobočky – Městečko Trnávka, Kunčina, Třebařov

Přípravné studium pro žáky MŠ a ZŠ            - 900,-
Základní studiu I. a II. stupně                           - 900,-

Kontakt

Image
Příspěvková organizace města
Zámecké nám. č.o. 1, č.p. 185
Moravská Třebová
571 01

Partneři školy

Image