Přihlášky

Přijímání nových žáků

Do přípravného a základního studia zařazuje uchazeče vedení Základní umělecké školy na základě přijímacího pohovoru. Součástí přijímacího pohovoru je talentová zkouška. První termín konání talentových zkoušek bývá v posledních červnových týdnech, druhý termín v prvním zářijovém týdnu.

Vedení Základní umělecké školy doporučuje pro přijetí nových žáků červnový termín vzhledem k uvolněným místům po odchodu absolventů jako nejvhodnější. Ani přes snahu vyhovět všem zájemcům nelze v pozdějším termínu vzhledem ke kapacitě jednotlivých oborů zaručit přijetí nových žáků.

Přijímání nových žáků ve školním roce 2024 / 2025

Vážení rodiče, přijímání nových žáků pro školní rok 2024/2025 bude probíhat od 3.9. 2024 v kanceláři ředitele školy č. 203, a to v čase od 14:30 hodin do 16:00 hodin.

Organizace přijímacích pohovorů

  1. Škola přijímá žáky od dovršených 5 let.
  2. Zájemci o studium v ZUŠ Moravská Třebová pro školní rok 2024/2025 se přihlašují vyplněním a odesláním elektronické přihlášky a následným přijímacím pohovorem.
  3. K přijímacímu pohovoru je nutné přijít osobně s dítětem, přinést vytištěnou a podepsanou přihlášku.
  4. Nové zájemce o studium eviduje škola u přijímacích pohovorů v protokolu dle výsledku talentové přijímací zkoušce.
  5. Vedení ZUŠ si vyhrazuje právo odmítnout zájemce o studium i v případě prokázání potřebných předpokladů při přijímacím pohovoru, a to z důvodu naplnění jednotlivých oborů školy.
  6. O zařazení žáka k jednotlivým vyučujícím rozhoduje ředitel školy.
Přihlášku pro zájemce naleznete ZDE

Kontakt

Image
Příspěvková organizace města
Zámecké nám. č.o. 1, č.p. 185
Moravská Třebová
571 01

Partneři školy

Image