Obory

Vše o přihlášení do ZUŠ

Do základního studia zařazuje uchazeče vedení Základní umělecké školy na základě přijímacího pohovoru, a to na doporučení přijímací komise. Součástí přijímacího pohovoru je talentová zkouška. První termín konání talentových zkoušek bývá  v posledním červnovém týdnu, druhý termín v prvním zářijovém týdnu.
Vedení Základní umělecké školy doporučuje pro přijetí nových žáků červnový termín vzhledem k uvolněným místům po odchodu absolventů jako nejvhodnější. Ani přes snahu vyhovět všem zájemcům nelze v pozdějším termínu vzhledem ke kapacitě jednotlivých oborů zaručit přijetí nových žáků.
Přesné datum konání talentových zkoušek a jejich obsah oznámí škola vyvěšením v prostorách školy, webových stránkách ZUŠ, v místním tisku a veřejných plakátovacích plochách v posledním měsíci školního roku.

Jednotlivé obory

Kontakt

Image
Příspěvková organizace města
Zámecké nám. č.o. 1, č.p. 185
Moravská Třebová
571 01

Partneři školy

Image