Obory

Výtvarný obor

Image
Image
Image
Image
Výtvarný obor základní umělecké školy se obrací ke všem dětem a mladým lidem, kteří projevují zájem o výtvarné vzdělání. V základním studiu usiluje o to, aby žák podle svých schopností získával hlubší náhled na okolní svět a na sebe sama a dokázal ho výtvarně vyjádřit.

Výuka staví na dvou procesech. První proces rozvíjí výtvarné cítění a myšlení žáků, které je základem výtvarné komunikace. V druhém procesu převažuje výchovný aspekt – vcítění se, prožívání a uvažování v duchu principů humanity.

Výuka probíhá v přípravném stupni studia - ve věku 5 až 7 let, kam lze výjimečně zahrnout i žáky mladší, v I. stupni základního studia - ve věku 7 až 14 let a v II. stupni základního studia - obvykle ve věku 14 až 18 let.
Podle zájmů žáků a výtvarné orientace učitele lze uplatnit i jednu z forem studijního programu věnovaného materiálu a jeho zpracování – keramiku, textilní tvorbu, grafiku, fotografování a filmovou tvorbu.
Program je určen jak žákům I. stupně, tak i II. stupně.

Vyučujeme

Přípravné studium podporuje každé, i méně disponované dítě. V předmětu výtvarné vyjadřování rozvíjí různé stránky dětské tvořivosti, které výtvarný projev doplňují o projev slovní, dramatický, hudební či pohybový.
Předměty základního studia I. stupně (plošná tvorba, prostorová tvorba a grafika) podporují plynulý vývoj žáků od dětského spontánního projevu a hravé experimentace k promyšlené tvorbě dospívajících. Roste důraz na vcítění se, na uvědomování si svých pocitů a reakcí a na tvořivé výtvarné myšlení.
V předmětech základního studia II. stupně (plošná tvorba, prostorová tvorba, grafika, volná tvorba) si žáci vybírají směr, který odpovídá jejich zaměření. Studijní činnost vyvažují volnou tvorbou, pro niž si volí vlastní téma a řeší jeho obsah osobitou výtvarnou formou.

Pedagogický sbor

Učitelé odborných uměleckých předmětů v Základní umělecké škole Moravská Třebová mají odpovídající odbornou kvalifikaci, která přísluší charakteru vyučovaného uměleckého předmětu /střední umělecké vzdělání, konzervatoř, vysokoškolské vzdělání/.
Gabriela Opolková
Gabriela Opolkovávšechny výtvarné disciplíny
+420 464 608 102 gabina@zusmt.cz
František Žáček
František Žáčekvšechny výtvarné disciplíny
+420 464 608 201
Helena Kancírová
Helena Kancírováv současné době na mateřské dovolené
+420 464 608 102 helena@zusmt.cz
Eva Hanzlová
Eva Hanzlováv současné době na mateřské dovolené
+420 464 608 102 eva@zusmt.cz

Výše poplatku

Základní umělecká škola Moravská Třebová

Přípravné studium                      - 1.700,-
Základní studium I. a II. stupeň - 1.700,-
    
 
Pobočky – Městečko Trnávka, Kunčina, Třebařov

Přípravné studium                         - 900,-
Základní studium I. a II. stupeň    - 900,-

Roční příspěvek na úhradu nákladů spojený s poskytováním vzdělání ve škole se hradí ve dvou splátkách:

1. polovina ročního příspěvku do 30. září stávajícího roku
2. polovina ročního příspěvku do konce února stávajícího roku

Příspěvek se hradí bankovním převodem, je nutné dodržet variabilní symbol žáka, aby mohla být platba identifikována.

Kontakt

Image
Příspěvková organizace města
Zámecké nám. č.o. 1, č.p. 185
Moravská Třebová
571 01

Partneři školy

Image