Vítejte na stránkách Základní umělecké školy v Moravské Třebové
PDF Tisk Email

 

PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ŽÁKŮ

V budově základní umělecké školy se nosí zdravotnická rouška

(osoby do 15 let) nebo respirátor (nad 15 let).

 

Vážení rodiče, přijímání nových žáků bude probíhat od 2.9. 2021 v kanceláři ředitele školy č. 203, a to v čase od 14.30 hodin do 16.00 hodin.

 

Organizace přijímacích pohovorů

1. Škola přijímá žáky od dovršených 5 let. 

2. Zájemci o studium v ZUŠ Moravská Třebová pro školní rok 2020/2021 se přihlašují vyplněním a odesláním 

    elektronické přihlášky a následným přijímacím pohovorem. 

3. K přijímacímu pohovoru je nutné přijít osobně s dítětem, přinést vytištěnou a podepsanou přihlášku.

4. Nové zájemce o studium eviduje škola u přijímacích pohovorů v protokolu dle výsledku talentové

    přijímací zkoušce.

5. Vedení ZUŠ si vyhrazuje právo odmítnout zájemce o studium i v případě prokázání potřebných

    předpokladů při přijímacím pohovoru, a to z důvodu naplnění jednotlivých oborů školy.

6.  O zařazení žáka k jednotlivým vyučujícím rozhoduje ředitel školy.

Přihlášku pro zájemce naleznete na webových stránkách školy v menu " PRO RODIČE A ŽÁKY".