Vítejte na stránkách Základní umělecké školy v Moravské Třebové
PDF Tisk Email

Odkaz na ON-LINE koncert II :

https://www.youtube.com/watch?v=VND_D-XcI3Y

 

plakatek online koncert 2

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Odkaz na ON-LINE koncert I:

 https://www.youtube.com/watch?v=df3XjAfJWLA

 

Propagace ON line koncert

 

 

 

 
PDF Tisk Email

 

PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ŽÁKŮ

V budově základní umělecké školy se nosí zdravotnická rouška

(osoby do 15 let) nebo respirátor (nad 15 let).

 

Vážení rodiče, termín přijímání nových žáků bude probíhat od 17.6. 2021.

 

V tomto období budou přijímány přihlášky pouze elektronickou formou, prostřednictvím informačního systému iZUŠ nebo na www.zusmt.cz. 
K návštěvě školy na osobní pohovor budete vyzváni na začátku nového školního roku
v měsíci září 2021.
 

 

Organizace přijímacích pohovorů

1. Škola přijímá žáky od dovršených 5 let. 

2. Zájemci o studium v ZUŠ Moravská Třebová pro školní rok 2020/2021 se přihlašují vyplněním a odesláním 

    elektronické přihlášky a následným přijímacím pohovorem. 

3. K přijímacímu pohovoru je nutné přijít osobně s dítětem, přinést vytištěnou a podepsanou přihlášku.

4. Nové zájemce o studium eviduje škola u přijímacích pohovorů v protokolu dle výsledku talentové

    přijímací zkoušce.

5. Vedení ZUŠ si vyhrazuje právo odmítnout zájemce o studium i v případě prokázání potřebných

    předpokladů při přijímacím pohovoru, a to z důvodu naplnění jednotlivých oborů školy.

6.  O zařazení žáka k jednotlivým vyučujícím rozhoduje ředitel školy.

Přihlášku pro zájemce naleznete na webových stránkách školy v menu " PRO RODIČE A ŽÁKY".