Vítejte na stránkách Základní umělecké školy v Moravské Třebové
PDF Tisk Email

!!! ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU !!!

Zahájení školního roku 2017/2018 proběhne dne 4. září 2017 v 15.00 hodin v Koncertním sále ZUŠ. Domluva rozvrhů u jednotlivých vyučujících bude probíhat následně. ZUŠ Moravská Třebová

 

 

PŘIJÍMACÍ  POHOVORY  PRO NOVÉ  ŽÁKY

 Přijímací pohovory pro nové zájemce budou probíhat v termínu od 5.9. 2017 - 27.9. 2017 v čase od 14.30 do 16.30 hodin v kanceláři č. 203.

 

Organizace přijímacích pohovorů

1. Škola přijímá žáky od dovršených 5 let. 

2. Zájemci o studium v ZUŠ Moravská Třebová pro školní rok 2017/2018 se přihlašují vyplněním a odesláním elektronické přihlášky a následným přijímacím pohovorem.

3. K přijímacímu pohovoru je nutné přijít osobně s dítětem, přinést vytištěnou a podepsanou přihlášku.

4. Nové zájemce o studium eviduje škola u přijímacích pohovorů v protokolu dle výsledku talentové přijímací zkoušce.

5. Vedení ZUŠ si vyhrazuje právo odmítnout zájemce o studium i v případě prokázání potřebných předpokladů při přijímacím pohovoru, a to z důvodu naplnění jednotlivých oborů školy.

6.  O zařazení žáka k jednotlivým vyučujícím rozhoduje ředitel školy.

 

Přihlášku pro zájemce naleznete na webových stránkách školy v menu " PRO RODIČE A ŽÁKY".