Vítejte na stránkách Základní umělecké školy v Moravské Třebové
PDF Tisk Email

 

PŘIJÍMACÍ  POHOVORY  PRO NOVÉ  ŽÁKY

 Přijímací pohovory pro nové zájemce budou probíhat v termínu od 19.6. - 29.6. 2017 v čase od 14.30 do 16.30 hodin v kanceláři č. 203.

 

Organizace přijímacích pohovorů

1. Škola přijímá žáky od dovršených 5 let. 

2. Zájemci o studium v ZUŠ Moravská Třebová pro školní rok 2017/2018 se přihlašují vyplněním a odesláním elektronické přihlášky a následným přijímacím pohovorem.

3. K přijímacímu pohovoru je nutné přijít osobně s dítětem, přinést vytištěnou a podepsanou přihlášku.

4. Nové zájemce o studium eviduje škola u přijímacích pohovorů v protokolu dle výsledku talentové přijímací zkoušce.

5. Vedení ZUŠ si vyhrazuje právo odmítnout zájemce o studium i v případě prokázání potřebných předpokladů při přijímacím pohovoru, a to z důvodu naplnění jednotlivých oborů školy.

6.  O zařazení žáka k jednotlivým vyučujícím rozhoduje ředitel školy.

 

Přihlášku pro zájemce naleznete na webových stránkách školy v menu " PRO RODIČE A ŽÁKY".

 
PDF Tisk Email

Poděkování

Dovolte, abychom všem partnerům poděkovali za podporu 17. ročníku festivalu Moravskotřebovské arkády 2017, který se uskutečňuje ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti a České televize Pomozte dětem!

V letošním roce byla pro Nadaci rozvoje občanské společnosti vybrána z příspěvku občanů Moravské Třebové, dobrovolného vstupného a registračního poplatku zúčastněných sborů částka 37.193,- Kč.

Ještě jednou děkujeme za spolupráci. ZUŠ Moravská Třebová

 

ČLÁNEK  NA  TENTO  MĚSÍC

 

V závěru školního roku si dovolme malé ohlédnutí za letošním rokem v ZUŠ Moravská Třebová.

K nejúspěšnějším akcím roku patřily prosincový Mikulášský a Vánoční podvečer s nadílkou a projekty Světových Vánoc.

V letošních soutěžích žáci ZUŠ Moravská Třebová získali v okresních i krajských kolech báječná umístění a výrazně tak podpořili reprezentaci našeho města. K nejúspěšnějším připomeňme alespoň umístění v Krajském kole ve hře na klavír: Lucie Brdíčková - 3. místo, Martina Koudelková - 2. místo, Marie Trunečková - 3. místo. A take velký úspěch tanečního oboru v soutěži Českotřebovský taneční pohár, kde se žákyně se svou choreografií Pozdrav z Havaje umístily na 1. místě ve své kategorii.

V dubnu proběhly dva Absolventské večery, kde absolventi předvedli to nejlepší ze svého repertoáru a kde bylo slavnostně odhaleno jejich letošní tablo, které vytvořili žáci výtvarného oboru.

Oslavy k 70. výročí založení ZUŠ Moravská Třebová probíhaly od 11. května a vyvrcholily 27. - 28. května již 17. ročníkem festivalu Moravskotřebovské arkády. V rámci pestrého programu oslav proběhl Koncert pedagogů, přehlídka choreografií s názvem Miluji, žiji, tančí…, reprezentativní přehlídka žáků ZUŠ, Slavnostní koncert bývalých absolventů ZUŠ nebo Vernisáž výstavy bývalých absolventů ZUŠ. Během 17. ročníku Moravskotřebovských arkád letos vystoupily soubory a skupiny: ARKA BAND, kapela současných pedagogů školy, taneční obor, JEJDA BAND, HOBBY BAND a BUBNY BAND, hudební soubory žáků ZUŠ a hudební skupiny ABBA STARS REVIVAL, JUMPING DRUMS nebo ARRHYTHMIA. Hlavní hvězdou letošního festivalu bylčeský zpěvák, hudebník a textař PAVEL CALLTA. Výtěžek z celé akce byl věnován sbírkovému projetu Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize Pomozte dětem.

Přijměte pozvání na třídní koncerty jednotlivých pedagogů a Slavnostní vyřazení absolventů, které proběhne 22. června. Těšíme se na Vás!

ZUŠ Moravská Třebová