Vítejte na stránkách Základní umělecké školy v Moravské Třebové
PDF Tisk Email

!!! INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY P. UČ. ALEXANDRY VRÁTILOVÉ !!!

Po dobu pracovní neschopnosti p. uč. A. Vrátilové (do cca 15. února) nebude probíhat výuka klavíru. Výuka ostatních předmětů se uskuteční bez omezení. Informaci o nástupu p. učitelky budou mít žáci na webových stránkách ZUŠ a v informačním systému IZUŠ.
 
Děkuji za pochopení.    P. Vaňkát, ředitel ZUŠ Moravská Třebová
 
PDF Tisk Email

 

17.1.19

 
PDF Tisk Email

!!! PLACENÍ ŠKOLNÉHO !!!

 

Žádáme rodiče, aby při placení školného na 2. pololetí vyčkali elektronického příkazu k úhradě a neplatili školné dříve. Pokud zaplatíte bez přiděleného variabilního a specifického symbolu nebo jiným způsobem, elektronický systém IZUŠ nebude schopen identifikovat vaši platbu a bude nás informovat o neuhrazení školného. Příkazy k úhradě vám budou zaslány do poloviny února na váš e-mail, který máte uvedený v přihlášce do ZUŠ.                                                                              Děkujeme za pochopení. ZUŠ Moravská Třebová

 

!!! IDENTIFIKACE PLATEB !!!

Vážení rodiče, žádáme vás, abyste při placení školného dodržovali jednotlivé platební příkazy a nekumulovali více plateb najednou. Systém IZUŠ není v takovém případě schopen identifikovat a rozlišit vaši platbu a bude vás i nás informovat o neuhrazených částkách.

Děkujeme za pochopení. ZUŠ Moravská Třebová

 

 

 
PDF Tisk Email

ČLÁNEK NA TENTO MĚSÍC

 

Letošní kalendářní rok byl v Základní umělecké škole Moravská Třebová uzavřen řadou rozmanitých akcí. Namátkou vzpomeňme na vystoupení v rámci Slavnostního rozsvícení vánočního stromu na náměstí, Mikulášský a Vánoční podvečer s múzami a nadílkou, vystoupení ve farním kostele Třebařov nebo Vánoční párty v hudební nauce se spoustou hudebních her, soutěží a koled s doprovodem nástrojů.

12. a 13. prosince proběhly slavnostní Vánoční večery, na jejichž náročné realizaci se dlouhodobě podíleli žáci a učitelé hudebního, tanečního, literárně dramatického i výtvarného oboru. Jedinečná atmosféra Vánočních večerů byla pro všechny krásným zážitkem. Velké poděkování patří všem účinkujícím žákům, pedagogům a veřejnosti za hojnou účast, které si velmi vážíme! 
V průběhu úvodního měsíce roku přijměte srdečné pozvání na Podvečery s múzami, které proběhnou v termínech 17. a 31. ledna, a to vždy od 17:30h v Komorním sále ZUŠ. 
24. ledna v 16:15 - 17:15h proběhne Ukázková hodina přípravného ročníku tanečního oboru pro veřejnost. Rodiče mohou zhlédnout, jak se s dětmi pracuje, a sami se budou moci do pohybových aktivit s dětmi zapojit. Na ukázkové hodině jsou vítáni jak rodiče žáků, tak i široká veřejnost.

Základní umělecká škola Moravská Třebová