Vítejte na stránkách Základní umělecké školy v Moravské Třebové
PDF Tisk Email

!!! OTEVŘENÍ ŠKOLY !!!

Vážení rodiče, milí žáci,
Základní umělecká škola Moravská Třebová může od pondělí 11. května 2020 obnovit pravidelnou výuku. Pevně doufám, že se nám podaří vytvořit takové podmínky, které budou bezpečné jak pro žáky, tak pro jejich pedagogy. Neobejdeme se však bez kompromisů.
 
Výuka v hudebním oboru bude v hudební nauce, sboru, orchestru, souboru a interpretačním semináři probíhat nadále distanční formou. Výuka individuální bude probíhat kombinací distančního a prezenčního studia. Záleží na rodičích, zda budou chtít posílat děti do školy nebo zvolí distanční studium. Obdobnou formou bude probíhat i výuka v tanečním a výtvarném oboru. V literárně dramatickém oboru bude výuka nadále probíhat distanční formou z důvodu rizikové skupiny pedagoga. V následujícím týdnu budeme rozhodnutí vyhodnocovat dle nastalé situace.
 
Opatření pro žáky
- do školy vstupuje pouze žák,  nikoliv doprovázející osoba
- vyzvednutí mladších žáků před budovou školy lze domluvit s vyučujícím
- všichni žáci mají ve společných prostorách roušku, s sebou do školy mají i sáček na roušku
- po příchodu do školy si žák řádně umyje ruce tekutým mýdlem a použije dezinfekci ( k dispozici na WC a v učebnách )
- do školy nesmí vstoupit osoba, která má příznaky onemocnění ( zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak infekce dýchacích cest )
- žák do školy na první výuku přinese podepsané čestné prohlášení o bezinfekčnosti a rizikovosti
 
Předem vám děkuji za pochopení výše uvedených opatření. Věřím, že budou smysluplná a podpoří je i naše vzájemná spolupráce.
 
                                                         S přáním pevného zdraví
                                                      Mgr. Pavel Vaňkát, ředitel školy