Vítejte na stránkách Základní umělecké školy v Moravské Třebové
PDF Tisk Email

!!! ODESÍLÁNÍ PŘIHLÁŠEK !!!

Vážení rodiče, žádáme vás, "PŘIHLÁŠKU DO ZUŠ", prosíme, vyplňujte prostřednictvím prohlížeče Google Chrome. Poskytovatel systému IZUŠ nás informoval, že vyplňování přihlášek přes prohlížeč Internet Explorer nefunguje.

Děkujeme za pochopení, s pozdravem

ZUŠ Moravská Třebová

 

 
PDF Tisk Email

!!! PLACENÍ ŠKOLNÉHO !!!

 

Žádáme rodiče, aby vždy při placení školného vyčkali elektronického příkazu k úhradě a neplatili školné dříve. Pokud zaplatíte bez přidělenéhovariabilního a specifického symbolu /specifický symbol 100/nebo jiným způsobem, elektronický systém IZUŠ nebude schopen identifikovat vaši platbu a bude nás informovat o neuhrazení školného. Děkujeme za pochopení. ZUŠ Moravská Třebová

 

!!! IDENTIFIKACE PLATEB !!!

Vážení rodiče, žádáme vás, abyste při placení školného dodržovali jednotlivé platební příkazy a nekumulovali více plateb najednou. Systém IZUŠ není v takovém případě schopen identifikovat a rozlišit vaši platbu a bude vás i nás informovat o neuhrazených částkách.

Děkujeme za pochopení. ZUŠ Moravská Třebová

 

 
PDF Tisk Email
 
!!! KOLEKTIVNÍ  INTERPRETACE !!!
 
Vážení rodiče, od 4. ročníku je povinnost každého žáka navštěvovat předmět "KOLEKTIVNÍ  INTERPRETACE". Níže uvádíme moduly pro jednotlivé předměty.
 
1. Žáci dechových nástrojů od 4. ročníku - povinný modul ORCHESTRÁLNÍ HRA /Jejda band/, starší dle schopností ORCHESTRÁLNÍ HRA /Hobby band/. 
2. Žáci klavíru od 4. ročníku - povinný modul PĚVECKÝ SBOR, popř. ORCHESTRÁLNÍ HRA
3. Žáci keyboardu od 4. ročníku - povinný modul ORCHESTRÁLNÍ HRA, popř. SOUBOROVÁ HRA.
4. Žáci kytary od 4. ročníku - povinný modul SOUBOROVÁ HRA.
5. Žáci sólového zpěvu od 4. ročníku - povinný modul PĚVECKÝ SBOR, popř. ORCHESTRÁLNÍ HRA
6. Žáci bicích nástrojů od 4. ročníku - povinný modul - ORCHESTRÁLNÍ HRA, popř. SOUBOROVÁ HRA /Bubny band/
7. Žáci smyčcových nástrojů od 4. ročníku - povinný modul - PĚVECKÝ SBOR, popř. ORCHESTRÁLNÍ HRA
 
ROZVRH  KOLEKTIVNÍ  INTERPRETACE
Zpívánky /sborový zpěv 1. - 4. roč./ - pondělí - 17.05-18.40
Sborový zpěv /starší žáci/ - středa - 16.30 - 18.00
Jejda Band - čtvrtek - 15.45 - 17. 30
Hobby Band - středa - 16.30 - 18.00
Interpretační seminář - středa - 17.55- 18.40
 
Děkujeme za akceptování výše uvedeného. ZUŠ Moravská Třebová
 
PDF Tisk Email

 

PŘIJÍMACÍ  POHOVORY  PRO NOVÉ  ŽÁKY

 Přijímací pohovory pro nové zájemce budou probíhat od 3. 9. 2018 v čase od 14.30 do 16.30 hodin v kanceláři ředitele školy č. 203.

 

Organizace přijímacích pohovorů

1. Škola přijímá žáky od dovršených 5 let. 

2. Zájemci o studium v ZUŠ Moravská Třebová pro školní rok 2018/2019 se přihlašují vyplněním a odesláním elektronické přihlášky a následným přijímacím pohovorem.

3. K přijímacímu pohovoru je nutné přijít osobně s dítětem, přinést vytištěnou a podepsanou přihlášku.

4. Nové zájemce o studium eviduje škola u přijímacích pohovorů v protokolu dle výsledku talentové přijímací zkoušce.

5. Vedení ZUŠ si vyhrazuje právo odmítnout zájemce o studium i v případě prokázání potřebných předpokladů při přijímacím pohovoru, a to z důvodu naplnění jednotlivých oborů školy.

6.  O zařazení žáka k jednotlivým vyučujícím rozhoduje ředitel školy.

 

Přihlášku pro zájemce naleznete na webových stránkách školy v menu " PRO RODIČE A ŽÁKY".