Vítejte na stránkách Základní umělecké školy v Moravské Třebové
PDF Tisk Email
!!! ŘEDITELSKÉ VOLNO !!!
Ve dnech 24. a 25. 10. 2016 je z důvodu provádění brusných a nátěrových prací oken na hlavní budově vyhlášeno ředitelské volno. Na pobočkách výuka probíhá beze změn. ZUŠ Moravská Třebová
 
!!! IDENTIFIKACE PLATEB !!!
Vážení rodiče, žádáme vás, abyste při placení školného dodržovali jednotlivé platební příkazy a nekumulovali více plateb najednou. Systém IZUŠ není v takovém případě schopen identifikovat a rozlišit vaši platbu a bude vás i nás informovat o neuhrazených částkách. Děkujeme za pochopení. ZUŠ Moravská Třebová
 
 
!!! PLACENÍ ŠKOLNÉHO !!!

Žádáme rodiče, aby vždy při placení školného vyčkali elektronického příkazu k úhradě a neplatili školné dříve. Pokud zaplatíte bez přiděleného variabilního a specifického symbolu /specifický symbol 100/ nebo jiným způsobem, elektronický systém IZUŠ nebude schopen identifikovat vaši platbu a bude nás informovat o neuhrazení školného. Platbu poukazujte na číslo účtu 12935591/0100. Děkujeme za pochopení. ZUŠ Moravská Třebová

 
PDF Tisk Email

Článek na tento měsíc

V letošním roce je tomu sedmdesát let, kdy byla v roce 1946 založena Hudební škola, ze které později vznikla Lidová škola a následně Základní umělecká škola. Toto významné jubileum sedmdesátého výročí vzniku Základní umělecké školy Moravská Třebová bude jednou z nejstěžejnějších akcí letošního školního roku a o přesném harmonogramu oslav Vás budeme informovat s předstihem.

V první polovině září proběhly již tradiční Umělecké dílny, které pedagogové školy každoročně připravují pro žáky mateřských škol a pro žáky 1. až 3. tříd škol základních. Klasické pojetí v podobě představení jednotlivých oborů naší školy bylo v letošním roce obohaceno o propojení zpěvu, pohybu a doprovodu na hudební nástroje. Žáci si tak mohli zároveň nejen zazpívat, ale i zatančit a doprovodit se na hudební nástroje.

Jistou novinkou hudebního oboru jsou v letošním školním roce Zpívánky pro pokračující žáky z přípravného studia a další žáky prvních až třetích ročníků hudebního oboru. Jedná se hodinu hudebně pohybových her se zaměřením na rozvoj instrumentální, poslechové a zejména vokální složky a probíhají každé pondělí od 17:05 - 18:40h.

Ostatní stávající soubory se konají v letošním školním roce v časech: Hobby Band - středa - 16:20 - 17:55h, Jejda Band - čtvrtek - 15:20 - 17:05, Sborový zpěv - 16:30 - 18:05, Kytarovo - keybordový soubor - pondělí - 17:00 - 17:45.

Srdečně Vás zveme na úvodní Podvečer s múzami, který proběhne již 20. října v 17:30h v Komorním sál ZUŠ.

ZUŠ Moravská Třebová