Vítejte na stránkách Základní umělecké školy v Moravské Třebové
PDF Tisk Email

 

Článek na tento měsíc 

Letošní ročník soutěže a přehlídek žáků základních uměleckých škol byl v tomto školním roce vypsán pro následující soutěžní kategorie: hra na kytaru, hra na klavír, hra na smyčcové nástroje, soutěžní přehlídka pro dechové orchestry, soutěžní přehlídka pro jazzové soubory
a ostatní orchestry a soutěžní přehlídka literárně dramatického a výtvarného oboru.

24. února proběhne v 15h v Komorním sále Školní kolo ve výše zmíněných studijních zaměřeních. Všichni postupující žáci se zúčastní okresních kol, která proběhnou dle oborů
v následujících termínech. Okresní kolo ve hře na kytaru uskuteční 3. března v ZUŠ Litomyšl. Okresní kolo ve hře na klavír proběhne 3. března v ZUŠ Polička a ve hře na smyčcové nástroje 10. března v domovské ZUŠ Moravská Třebová.

I v průběhu druhého pololetí chystá ZUŠ Moravská Třebová velice pestrý program. A z čeho že bude možné vybrat tentokrát? Nejbližšími akcemi, na které srdečně zveme, jsou Podvečery s múzami, které se budou konat 6. a 27. února. V průběhu dalších měsíců se uskuteční Třídní koncerty jednotlivých pedagogů, Absolventská vystoupení, Taneční galavečer, Vyřazení absolventů nebo hudební festival Moravskotřebovské arkády. O všech výše zmíněných akcích vás budeme detailně informovat s předstihem.

Základní umělecká škola Moravská Třebová