Vítejte na stránkách Základní umělecké školy v Moravské Třebové
PDF Tisk Email

 

Článek na tento měsíc 

 Jedenapadesátý ročník soutěže a přehlídek žáků základních uměleckých škol byl v letošním školním roce vypsán pro sedm soutěžních kategorií kterými jsou: komorní hra s převahou dechových nástrojů, soutěžní přehlídka ve sborovém zpěvu, hra na akordeon, komorní hra s převahou smyčcových nástrojů, hra na elektronické klávesové nástroje, skladatelská soutěž a kolektivní projev v oboru literárně dramatickém.

Všechny studijní obory ZUŠ Moravská Třebová momentálně připravují svůj vánoční program, který bude možné zhlédnout částečně, jak 6. a 20. prosince na Podvečerech s múzami, tak zejména 12. a 13. prosince, kdy se uskuteční Vánoční večery. Bližší informace o výše zmíněných akcích poskytneme v úvodu prosince.

Elektronický informační systém základních uměleckých škol používá ZUŠ Moravská Třebová již čtvrtým rokem. I v letošním školním roce probíhá systém plateb pouze elektronickou formou. Tímto prosíme rodiče, aby dodržovali specifické a variabilní symboly a termíny splatnosti úhrady školného. Velice děkujeme za pochopení.

Každé studijní zaměření hudebního oboru má od určitého ročníku své specifické plnění kolektivní interpretace, mezi které patří sborový zpěv, orchestrální hra, souborová hra nebo interpretační seminář. Jejich plnění je povinnou součástí základního studijního zaměření a má své zásadní opodstatnění, ať už v podobě prestižních ocenění v soutěžích základních uměleckých škol, která jsou výsledkem letité spolupráce a dlouhodobé přípravy či v dalším hudebním rozvoji žáků v kolektivní interpretaci.

V měsíci listopadu Vás srdečně zveme na Podvečery s múzami, které proběhnou 1., 15. a 29. 11. v 17:30h v Komorním sále ZUŠ.

ZUŠ Moravská Třebová