Vítejte na stránkách Základní umělecké školy v Moravské Třebové
PDF Tisk Email

ČLÁNEK NA TENTO MĚSÍC

 

21. listopadu se žáci tanečního oboru ZUŠ Moravská Třebová z pobočky Speciální školy zúčastnili 14. ročníku Krajské soutěžní přehlídky mladých divadelních forem Kukátko. Žáci si pod vedením pana učitele Lubomíra Kábrta vytančili krásné první místo. K tomuto úspěchu gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy a našeho města.

Letošní kalendářní rok byl v Základní umělecké škole Moravská Třebová uzavřen řadou rozmanitých akcí. Namátkou vzpomeňme na vystoupení v rámci Slavnostního rozsvícení vánočního stromu na náměstí, Mikulášský a Vánoční podvečer s múzami a nadílkou, vystoupení ve farním kostele Třebařov nebo Vánoční párty v hudební nauce a Zpívánkách se spoustou hudebních her, soutěží a koled s doprovodem nástrojů.

18. a 19. prosince proběhly slavnostní Vánoční večery, na jejichž náročné realizaci se dlouhodobě podíleli žáci a učitelé hudebního, tanečního, literárně dramatického i výtvarného oboru. Jedinečná atmosféra Vánočních večerů byla pro všechny zúčastněné krásným zážitkem. Velké poděkování patří všem účinkujícím žákům i pedagogům a také veřejnosti za hojnou účast, které si velice vážíme!

V průběhu úvodního měsíce kalendářního roku přijměte srdečné pozvání na Podvečer s múzami, který proběhne 16. ledna v 17:30h v Komorním sále ZUŠ.

ZUŠ Moravská Třebová