Vítejte na stránkách Základní umělecké školy v Moravské Třebové
PDF Tisk Email

Článek na tento měsíc 

 

Kalendářní rok byl v Základní umělecké škole Moravská Třebová uzavřen řadou rozmanitých akcí. Namátkou vzpomeňme na vystoupení v rámci Slavnostního rozsvícení vánočního stromu na náměstí, Mikulášský a Vánoční podvečer s múzami a nadílkou, vánoční vystoupení v Základní škole Třebařov nebo Vánoční párty v hudební nauce se spoustou hudebních her, soutěží a koled s doprovodem nástrojů. 13. a 14. prosince proběhly Vánoční večery, na jejichž náročné realizaci se dlouhodobě podíleli žáci a učitelé hudebního, tanečního, literárně dramatického i výtvarného oboru. Jedinečná atmosféra Vánočních večerů byla pro všechny jistě krásným zážitkem. Velké poděkování patří všem účinkujícím žákům a pedagogům a veřejnosti za hojnou účast, které si velmi vážíme!

V průběhu úvodního měsíce roku přijměte srdečné pozvání na Podvečery s múzami, které proběhnou v termínech 18. a 25. ledna, a to vždy od 17:30h v Komorním sále ZUŠ.

22. ledna v 16:15 - 17:15h proběhne Ukázková hodina přípravného ročníku tanečního oboru pro veřejnost. Rodiče mohou zhlédnout, jak se s dětmi pracuje, a sami se budou moci do pohybových aktivit s dětmi zapojit. Na ukázkové hodině jsou vítáni jak rodiče žáků, tak i široká veřejnost.

ZUŠ Moravská Třebová