Škola

Dokumenty ke stažení

Školský zákon - Zákon č. 561/2004 Sb

https://www.msmt.cz/dokument.....


Zákoník práce - Zákon č. 262/2006 Sb.

https://ppropo.mpsv.cz/zakon_2.....


Vyhláška č.71/2005 sb. - O základním uměleckém vzdělávání.

https://www.msmt.cz/dokumenty.....


Vyhláška č.16/2005 sb. - O organizaci školního roku.

https://www.msmt.cz/vzdelavani/.....


Zákon č.563/2004 sb. - O pedagogických pracovních a o změně některých zákonů.

https://www.msmt.cz/dokumenty-.....


Žádost individuální plán - Ke stažení v formátu XLS.

http://www.zusmt.cz/images/doku.....

Kontakt

Image
Příspěvková organizace města
Zámecké nám. č.o. 1, č.p. 185
Moravská Třebová
571 01

Partneři školy

Image