Obory

Hudební obor

Image
Image
Image
Image
Posláním hudebního oboru ZUŠ je poskytnout žákům, kteří projevili potřebné předpoklady a zájem o studium hudby, základy odborného vzdělání  a vychovat z nich zaujaté hudebníky, kteří by se dovedli ve svém životě i v životě společnosti uplatnit v tom či onom žánru jako amatéři nebo budoucí profesionálové. Vychovat mladého člověka schopného vlastního pěveckého nebo instrumentálního projevu, s rozvinutou schopností proniknout do výrazu a struktury hudebního díla, s určitým měřítkem hodnot, s nímž v hudbě přistupuje, s vědomím, že i v umění jsou tyto hodnoty výsledkem cílevědomé a ukázněné práce.

Tato výchova se uskutečňuje v řadě odborných předmětů, aktivním provázáním hudby prohlubují a rozšiřují  hudební znalosti a dovednosti, jež získává žák ve všeobecné hudební výchově.

Průpravu k vlastnímu studiu na hudebním oboru ZUŠ představuje přípravná hudební výchova, kde se hravým způsobem ověřují a upevňují předpoklady a zájem žáků pro toto studium a v instrumentálních nebo pěveckých skupinách zjišťují oprávněnost volby hlavního předmětu.
 
V hlavním oboru se učí žáci zvládnout technické a výrazové prostředky zvoleného nástroje nebo zpěvu tak, aby se jim stal prostředníkem k vyjádření hudebních myšlenek. Seznamují se postupně s hodnotnou literaturou svého oboru, cvičí se v pohotovosti ve čtení z listu, upevňují svou paměť a své nástrojové a pěvecké dovednosti.
 
Důležitou složkou výchovy každého hudebníka je průprava k souhře ať již jde o hru v souboru, orchestru, komorní hru, sborový nebo komorní zpěv. Tyto disciplíny navazují organicky na hlavní předmět.
 
Hudební poznatky a prožitky získané v jednotlivých předmětech hudebního oboru ZUŠ integruje a třídí hudební nauka, jejímž hlavním posláním je vychovat z žáků hudbymilovného a kulturního člověka.

Vyučujeme

klavír, cembalo, keyboard, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, bicí, trubka, křídlovka, trombon, viola, housle, klasická kytara, sólový zpěv a sborový zpěv

Pedagogický sbor

Učitelé odborných uměleckých předmětů v Základní umělecké škole Moravská Třebová mají odpovídající odbornou kvalifikaci, která přísluší charakteru vyučovaného uměleckého předmětu /střední umělecké vzdělání, konzervatoř, vysokoškolské vzdělání/.
Ladislav Aberle
Ladislav Aberlezobcová flétna, klarinet, saxofon
+420 464 311 709 ladislav@zusmt.cz
Tomáš Bija
Tomáš Bijazobcová a příčná flétna, žesťové nástroje
+420 464 608 205 tomas@zusmt.cz
Antonín Havelka
Antonín Havelkakytara, klavír, keyboard
+420 464 608 209 tonda@zusmt.cz
Bohumil Havelka
Bohumil Havelkabicí, trubka, keyboard, kytara, dechové orchestry
+420 464 608 107 bob@zusmt.cz
Lucie Vinklerová
Lucie Vinklerováhousle
+420 461 311 709 lucie@zusmt.cz
Iva Klíčová
Iva Klíčovásólový zpěv, sborový zpěv
+420 464 608 208 ivakl@zusmt.cz
Tamara Mengrová
Tamara Mengrováklavír
+420 464 608 210 tamara@zusmt.cz
Veronika Navrátilová
Veronika Navrátilováv současné době na mateřské dovolené
Pavel Vaňkát
Pavel Vaňkátzobcová flétna, klarinet, saxofon
+420 464 311 709 reditel@zusmt.cz
Alexandra Vrátilová
Alexandra Vrátilováklavír
+420 464 608 206 sasa@zusmt.cz
Lenka Aberle
Lenka Aberleklavír
+420 464 608 207 lenka@zusmt.cz
Tomáš Moravec
Tomáš Moraveczobcová flétna, hudební nauky, přípravné studium sborového zpěvu
+420 464 608 204 mtomas@zusmt.cz

Výše poplatku

Základní umělecká škola Moravská Třebová

Přípravné studium s nástrojovou výukou - 2500,-
Nástrojová výuka ve skupince                    - 1800,-
Individuální výuka I. a II. stupně                   - 2500,-
Dětský pěvecký sbor                                     - 1500,-
Dětský pěvecký sbor ve spojitosti s dalším hudebním studijním zaměřením - 0,-
Individuálni nástrojová výuka na podporu talentů /pro žáky navštěvující další hudební obor - 0,-
Individuálni nástrojová výuka pro potřeby školních orchestrů /pro žáky již navštěvující hudební obor/ - 0,-


Pobočky – Městečko Trnávka, Kunčina, Třebařov, Staré Město

Přípravná studium bez nástrojové výuky  - 900,-
Přípravná studium s nástrojovou výukou - 1800,-
Individuální výuka I. a II. stupně                  - 1800,-

Roční příspěvek na úhradu nákladů spojený s poskytováním vzdělání ve škole se hradí ve dvou splátkách:

1. polovina ročního příspěvku do 30. září stávajícího roku
2. polovina ročního příspěvku do konce února stávajícího roku

Příspěvek se hradí bankovním převodem, je nutné dodržet variabilní symbol žáka, aby mohla být platba identifikována.

Kontakt

Image
Příspěvková organizace města
Zámecké nám. č.o. 1, č.p. 185
Moravská Třebová
571 01

Partneři školy

Image