Aktuálně 2022 - červen

Aktuálně 2022 - červen

Na Festivalu amatérských pěveckých sborů koncem dubna ve svitavské Fabrice zazpíval dětský pěvecký sbor pod vedením Veroniky Navrátilové a za doprovodu Lenky Zahradníkové. Všichni vystupující žáci tak měli možnost prezentace v novém prostředí a vzájemného poslechu pěveckých sborů z jiných základních uměleckých škol. Závěrem dubna byly také spuštěny nové webové stránky ZUŠ Moravská Třebová. Jejich hlavním cílem bylo zpřehlednění a modernizace.

Letošní školní rok byl ještě částečně ovlivněn opatřeními ohledně Covidu 19. Již v listopadu se uskutečnil první Podvečer s múzami. V průběhu druhého pololetí byly akce školy s celkovým rozvolněním mnohem pestřejší: Podvečery s múzami, účast na soutěžích, třídní koncerty jednotlivých učitelů nebo kolektivní i sólové prezentace mimo město. I přes nestandardní průběh letošního školního roku byli naši žáci velmi úspěšní v soutěžích základních uměleckých škol. Vít Hofman získal v celostátním kole pod vedením Bohumila Havelky 3. místo. Ke skvělému úspěchu blahopřejeme.

Srdečně vás zveme na koncert pěveckých sborů, který se uskuteční 1. června, Absolventský koncert a výstavu absolventů, jež proběhne 2. června a Slavnostní vyřazení absolventů a pasování prvňáčků v termínu 16. června. Všechny uvedené akce se budou konat v 17:30h v Koncertním sále. Ve dnech 13. - 28. června budou probíhat přijímací pohovory pro nové žáky v čase 14:30 – 16:00h v kanceláři školy č. 203. Děkujeme za přízeň v tomto školním roce a na nové i stávající žáky se těšíme v září.

Kontakt

Image
Příspěvková organizace města
Zámecké nám. č.o. 1, č.p. 185
Moravská Třebová
571 01

Partneři školy

Image