Aktuálně 2022 - říjen

Aktuálně 2022 - říjen

V letošním školním roce vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR soutěž žáků základních uměleckých škol v komorní hře s převahou dechových nástrojů, komorní hře s převahou smyčcových nástrojů,  hře na elektronické klávesové nástroje a soutěžních přehlídkách ve sborovém zpěvu a literárně - dramatickém oboru. Žáci se pod vedením svých pedagogů jednotlivých studijních zaměření již nyní pilně připravují k soutěžním výkonům.

Po dvouleté odmlce z důvodu covidových opatření proběhly v úvodu měsíce září tradiční Umělecké dílny ZUŠ Moravská Třebová. Žáci si tak mohli společně zazpívat, zahrát na hudební nástroje, zatancovat, namalovat obrázek a zhlédnout divadelní scénku. V případě zájmu prosíme zasílat přihlášky na vybraná studijní zaměření přes webové stránky školy: www.zusmt.cz.

V průběhu září se žáci také úspěšně prezentovali na akcích Dny českoněmecké kultury a Dnu českoukrajinské kultury. Všem účinkujícím děkujeme za spolupráci.

I v letošním školním roce probíhá systém plateb pouze elektronickou formou. Tímto prosíme rodiče, aby dodržovali variabilní a specifické symboly a termíny splatnosti úplaty za vzdělání. Velice děkujeme za pochopení.

Každé studijní zaměření hudebního oboru má od určitého ročníku své specifické plnění kolektivní interpretace, mezi která patří sborový zpěv a orchestrální hra. Jejich plnění je povinnou součástí základního studijního zaměření a má své zásadní opodstatnění, ať už v podobě prestižních ocenění v soutěžích základních uměleckých škol, která jsou výsledkem letité spolupráce a dlouhodobé přípravy či v dalším hudebním rozvoji žáků v kolektivní interpretaci.

Kontakt

Image
Příspěvková organizace města
Zámecké nám. č.o. 1, č.p. 185
Moravská Třebová
571 01

Partneři školy

Image