Aktuálně 2023 - únor

Aktuálně 2023 - únor

14. prosince proběhl Předvánoční hudební mejdan, kde vystoupily soubory Jejda Band, Hobby Band, Bubny Band, Joke nebo také Ochotnické divadlo J. K. Tyla Moravská Třebová. Děkujeme za hojnou účast publika, spolupráci Charitě Moravská Třebová, žákům za jejich výkony a technickou podporu panu Tomáši Alexandrovi.

V závěru prosince se uskutečnilo Vystoupení žáků ZUŠ Moravská Třebová ve spolupráci s třídami ZŠ Palackého Moravská Třebová. Zúčastnili se jej zejména žáci prvostupňových tříd, kteří navštěvují hudební obor a doplnili je i žáci tříd vyšších. Mnoho žáků se předvedlo i ve více studijních zaměřeních, které v ZUŠ studují. Ač to možná tak někdy nevypadá, příprava na vystoupení, zejména v případě vícero studijních zaměření, vyžaduje velice pravidelnou, nejlépe každodenní, domácí přípravu a je obdivuhodné, že tolik dětí hraje na několik hudebních nástrojů, přičemž ještě navštěvují pěvecký sbor. Výkony žáků ZUŠ měly u svých spolužáků mimořádnou odezvu, byly oceněny spontánním velkým aplausem a současně se pro obě strany staly velkou motivací. Provedením tohoto vystoupení vznikla myšlenka pořádat v budoucnu další pravidelné akce tohoto typu ve spolupráci ze ZŠ, kde budou mít žáci nejen možnost zahrát si před svými spolužáky, ale získat tak i cenné nové zkušenosti.

A na jaký program se můžete těšit v průběhu druhého pololetí? Na pravidelné Podvečery s múzami, Absolventská vystoupení, na které se těší v letošním školním roce rekordní počet absolventů všech oborů a Vyřazení absolventů a pasování prvňáčků. O všech akcích vás budeme informovat s předstihem.

                                                                                               

Kontakt

Image
Příspěvková organizace města
Zámecké nám. č.o. 1, č.p. 185
Moravská Třebová
571 01

Partneři školy

Image