Aktuálně 2023 - červen

Aktuálně 2023 - červen

V závěru školního roku si dovolme malé ohlédnutí za letošním školním rokem v ZUŠ Moravská Třebová. V průběhu měsíce září se uskutečnily Dny česko - německé a česko -ukrajinské kultury, kde vystupovali žáci hudebního oboru. Celým školním rokem nás provázely četné Podvečery s múzami s různorodým složením jednotlivých oborů.

Proběhly také Třídní koncerty jednotlivých pedagogů. Na konci roku jsme si mohli užít Předvánoční hudební mejdan, Adventní i Vánoční vystoupení na náměstí našeho města nebo ve Třebařově. V březnu proběhla úspěšná prezentace našich žáků v multifunkčním centru Fabrika ve Svitavách, kterou pořádala Krajská hospodářská komora Pardubického kraje. Letošní školní rok byl mimořádný na počet absolventů, kterých bylo celkem 37. Vysoký počet se také odrazil v množství pořádání třech Absolventských koncertů, které byly velice pestré a na jejichž závěru bylo odhalení tabla absolventů.

Vrcholnou akcí letošního školního roku byl jubilejní 20. ročník festivalu Moravskotřebovské arkády a Výtvarný svět na zámku. Velice děkujeme za finanční podporu zřizovateli městu Moravská Třebová a dalším reklamním partnerům.

Děkujeme rovněž všem účinkujícím žákům za jejich výkony na akcích školy v průběhu celého roku, reprezentaci školy a našeho města. Poděkování patří i veřejnosti za velkou účast na všech výše jmenovaných akcích.

Již teď lze zasílat přihlášky na příští školní rok 2023/2024. Přijímání nových žáků bude probíhat od 19. 6. 2023 v kanceláři ředitele školy č. 203, a to v čase od 14:30 hodin do 16:00 hodin. Moc se těšíme na stávající i nové žáky. Bližší informace najdete na webových stránkách www.zusmt.cz.

Závěrem vás zveme na závěrečnou akci letošního školního roku, kterou bude Vyřazení absolventů a pasování prvňáčku, které proběhne 15. 6. v 17:30h.

Kontakt

Image
Příspěvková organizace města
Zámecké nám. č.o. 1, č.p. 185
Moravská Třebová
571 01

Partneři školy

Image