Aktuálně 2023 - říjen

Aktuálně 2023 - říjen

V letošním školním roce vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR soutěže a soutěžní přehlídky základních uměleckých škol v hudebním, literárně dramatickém a výtvarném oboru. Soutěž konkrétně ve hře na kytaru, klavír, smyčcové nástroje a soutěžní přehlídky pro dechové orchestry, jazzové soubory a taneční orchestry, literárně dramatický obor, a to v přednesu, dramatickém výstupu a literární tvorbě a také pro obor výtvarný. Žáci všech oborů se pod vedením svých pedagogů jednotlivých studijních zaměření již nyní pilně připravují k soutěžním výkonům.

ZUŠ Moravská Třebová má i letos stálé pobočky ve spolupráci se ZŠ a MŠ Třebařov, kde jsou otevřeny obory literárně dramatický a výtvarný, se ZŠ a MŠ Městečko Trnávka, kde probíhá výuka v hudebním oboru hra na dřevěné a žesťové dechové nástroje a výuka oboru výtvarného a rovněž se ZŠ a MŠ Staré Město, kde je v hudebním oboru realizována výuka hry na klavír. Taktéž pokračuje spolupráce a výuka hry na zobcovou flétnu s MŠ Jiráskova a MŠ Tyršova.

V září proběhly tradiční Umělecké dílny ZUŠ Moravská Třebová. Žáci ZŠ i MŠ si tak mohli společně zazpívat, zahrát na hudební nástroje, namalovat obrázek nebo zhlédnout divadelní scénku.

I v letošním školním roce probíhá systém plateb pouze elektronickou formou. Tímto prosíme rodiče, aby dodržovali specifické a variabilní symboly a termíny splatnosti úhrady školného. Velice děkujeme za pochopení.

Kontakt

Image
Příspěvková organizace města
Zámecké nám. č.o. 1, č.p. 185
Moravská Třebová
571 01

Partneři školy

Image