Aktuálně 2022 - květen

Aktuálně 2022 - květen

23. března proběhlo krajské kolo v sólovém a komorním zpěvu v ZUŠ Pardubice, kde si Kristýna Klíčová a Vít Pavelka vyzpívali pod vedením Ivy Klíčové krásná 2. místa. Krajská kola ve hře na dechové žesťové a bicí nástroje se uskutečnila 6. dubna v ZUŠ Vysoké Mýto. Jan Haas ze třídy Tomáše Biji a za klavírního doprovodu Alexandry Vrátilové získal 1. místo. Skvělá 1. místa si pod vedením Bohumila Havelky vybubnovali i Ondřej Klíč a Vít Hofman navíc s postupem do celostátního kola a zvláštním oceněním za improvizaci a její hudební provedení. Závěrem března vystoupili žáci hudebního oboru ZUŠ Moravská Třebová na akci Krajské hospodářské komory Pardubického kraje s názvem Po viru ve víru hudby, která se konala ve svitavském multifunkčním centru Fabrika. Vystupující žáci tak měli možnost prezentace v novém prostředí a vzájemného poslechu hudebních sól a souborů z okresních základních uměleckých škol. Všem žákům, pedagogům a korepetitorům děkujeme za reprezentaci školy a našeho města.

Žáci výtvarného oboru pod vedením Lucie Muchovičové kreslili návrhy na téma „rostliny a hmyz” a „skřítci a víly”. Bylo velmi obtížné vybrat ze sta návrhů pouze dvanáct. Za realizaci děkujeme Zámku Moravská Třebová a firmě DK styl. Vážíme si podpory nejmladších umělců a věříme, že vybrané výtvory potěšily všechny návštěvníky zámku. Srdečně vás zveme 19. května na Podvečer s múzami, který se bude konat v 17:30h v koncertním sále.

Kontakt

Image
Příspěvková organizace města
Zámecké nám. č.o. 1, č.p. 185
Moravská Třebová
571 01

Partneři školy

Image